Ma 2020. március 29. vasárnap, Auguszta napja van.

 
 
 
 
 
 
 Napi hírek, események
[2020-03-27] A KORMÁNY RENDELETE A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL
A KORMÁNY RENDELETE A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1. §
(1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
   
 2. §
Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
3. §
A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Tovább a teljes rendeletre > > >
[2020-03-21] Óvodai és bölcsődei beiratkozás

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre történő ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁST a kialakult járvány helyzet miatt, sajnos nem tudjuk személyesen megoldani. Ezért kérem Önöket, hogy a nagycenk.hu oldalról letölthető nyomtatványokat kitöltve, mindkét szülő aláírásával jelezzék beiratkozási szándékukat, postai úton az intézmény címére 2020. április 20-ig.
Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde
9485 Nagycenk, Szent Imre u. 2.

Az Óvodai beiratkozással kapcsolatos tudnivalók Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek azok a gyermekek, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, tehát az ő óvodai beíratásuk kötelező.
Továbbá azok jelentkezését is várjuk, akik a nevelési év folyamán (2020. szept. 1. - 2021. máj. 31. között érik el a hároméves életkort) és tervezik az óvodakezdést.

Ki jogosult bölcsődei ellátás igénybevételére?
Mini bölcsődénkbe elsősorban azok a Nagycenk községben bejelentett lakhellyel rendelkező családok gyermekei vehetők fel, akiknek szülei dolgoznak, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt, betegségük vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. Családjukban három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek.
A kérelmek elbírálását követően mindenkit postai úton értesítünk. A beiratkozással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a következő elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást.
99/360-042
30/651-5174
E-mail: cenkiovi@gmail.com

Óvodai beiratkozás nyomtatványa > > >

Bölcsődei beiratkozás nyomtatványa > > >

Nemes Viktória
intézményvezető

[2020-03-21] Áramszünet

Tisztelt Lakosság!
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2020.március 31.-én áramszünet miatt ZÁRVA tart! Áramszünet miatt sem telefonon, sem elektronikusan és személyesen sem leszünk elérhetőek!
Megértésüket köszönjük!

[2020-03-20] Áramszünet értesítő

Tájékoztatjuk, hogy 2020. április 9-én 8:00 órától várhatóan 16:00 óráig Nagycenk településen az alábbi utcákban ÁRAMSZÜNET lesz. Tovább a tájékoztatóra >

[2020-03-18] Hulladékudvarok nyitvatartásának felfüggesztése

Tájékoztatásul közöljük, hogy a kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel minden erőforrásunkat az alapvető hulladékszállítási kötelezettségeink ellátására kell csoportosítanunk.
Munkatársaink egészségének megóvása és a hulladékszállítás zavartalansága érdekében az STKH Kft. által üzemeltetett zöldudvarok 2020. március 18-tól átmenetileg zárva tartanak.

Az érintett zöldudvarok: Sopron, Kapuvár, Fertőszentmiklós, Fertőd, Nagycenk, Csér, Répcelak, Bük, Körmend, Rábahídvég, Szentgotthárd, Pankasz, Szombathely, Celldömölk, Vasvár.

Működésünkkel kapcsolatos információkat a honlapunkon (www.stkh.hu) folyamatosan frissítjük. Ügyfélszolgálatunk telefonon és e-mailen továbbra is elérhető.
Köszönjük szíves megértésüket!

[2020-03-18] FELHÍVÁS
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
FELHÍVÁSA

 
A koronavírus szempontjából a legveszélyeztetettebb az idős korosztály, ezért fontos különös figyelmet fordítanunk az ő segítésükre. A megelőzés egyik legfontosabb pillére az otthon maradás. 

Fokozottan felhívjuk az idősek figyelmét, hogy ne menjenek közösségbe, bevásárláshoz, egyéb dolgaik elintézéséhez kérjenek segítséget. 
Kérjük azokat, akik családjában idős rokon van, lehetőség szerint gondoskodjanak az ellátásáról. 

Természetesen az Önkormányzat minden 70 év feletti idős számára (amennyiben Ön 60 év feletti, és krónikus betegségben, immunbetegségben, vagy egyéb súlyos betegségben küzd, akkor Önnek is ) , ahol a családban vagy az ismeretségi körben nem tudják megoldani az ellátást, dolgozói, önkéntes segítői segítségével biztosítja a gyógyszerek kiváltását , a bevásárlást, igény esetén az ételszállítást. 
A saját egészségük megóvása érdekében javasoljuk az időseknek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, kérjék az Önkormányzat segítségét hétköznap 7 óra és 15 óra között, pénteken 7-12 óra között a 06 99 360 012 telefonszámán.

Az ellátásban segítő munkatársaink kizárólag telefonos egyeztetést követően keresik fel az igénylőket!

[2020-03-17] Háziorvosi közlemény

Kedves Betegeink!
A koronavírus terjedésének megakadályozására távkonzultációs kapcsolattartást javasolnak. Kérjük elektronikus ton, telefonon, e-mailen tartsák a kapcsolatot a rendelőben dolgozókkal.
Rendelői telefon Nagycenken: 99/360-036 rendelési időben
Rendelői telefon Fertőbozon: 99/357-711 rendelési időben.
E-mail: notitia@t-online.hu
Mobiltelefon: Háziorvos: +3630/947-3087, Asszisztens: +3670/336-8343

[2020-03-17] Családsegítők elérhetőségei

Tájékoztatásul közöljük, hogy a kialakult járványveszély miatt a településeken az ügyfélfogadások bizonytalan ideig elmaradnak. Intézményünkben ügyeleti munkarend szerint folytatódik a munkavégzés. A családsegítőket a megszokott telefonszámokon elérhetik munkanapokon 8 és 16 óra között. Mellékletként csatolom a családsegítők elérhetőségeit települési bontásban. Elérhetőségek > > >
Megértésüket köszönjük!
Lágler Júlia intézményvezető
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,Lövő

[2020-03-17] Háziorvos és Védőnői szolgálat tájékoztatója

HÁZIORVOS TÁJÉKOZTATÓJA
Kérjük elektronikus úton, telefonon, e-mailen tartsák a kapcsolatot a rendelővel.
Rendelő telefon: rendelési időben 99/360-036
E-mail: notitia@t-online.hu
Mobil: háziorvos 30/947 3087, asszisztens 70/336 8343

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATÓJA
A várandósok, csecsemők, gyermekek tanácsadásra, szűrővizsgálatra, életkorhoz kötött kötelező védőoltásra időpont egyeztetés alapján érkezzenek.
A tanácsadásra érkezve gyermekkel csak egy hozzátartozó várakozzon. Adott időben csak egy gyermek és egy szülő, illetve egy várandós tartózkodjon egy légtérben, szükség esetén a szabad levegőn várakozzanak.
Családlátogatások kizárólag telefonos egyeztetés után történnek.
Munkaidőben 8-16 óra között telefonon és messengeren is elérhető vagyok.(30/9952969)
Amennyiben központi utasítást és eljárásrendet kapunk ,a további teendőinkről esetleges változásokról, jelezni fogom.
Csitkovicsné Prajczer Erika védőnő

[2020-03-16] FELHÍVÁS

Érvényes: 2020.03.16-tól visszavonásig.
• A koronavírus járvány megelőzése,
• a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése,
• a közösségi érintkezések számának csökkentése a célunk.

 
A Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde vezetősége kéri valamennyi szülőt, aki megteheti, gyermekét tartsa otthon. Az óvoda nem zár be, ugyanakkor csak ügyeleti szinten biztosítja a gyermekeknek az ellátását, aki nem tudja máshogyan megoldani. 
Kérjük, minden esetben egyeztessenek az Óvoda vezetőjével, Nemes Viktóriával!

A Községházán
az intézett ügyek veszélyhelyzetben történő folyamatos, az SZMSZ által meghatározott változatlan ügyfélfogadási időben történő ellátásának fenntartása érdekében -figyelemmel a Magyarország Kormánya által 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre - az alábbi védőintézkedéseket rendeljük el a Polgármesteri Hivatalban történő ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét illetően:
A Polgármesteri Hivatal dolgozói, minden olyan ügyben, ahol jogszabály nem írja elő kötelező jelleggel a személyes kapcsolattartást az ügyféllel, és az adott ügy intézéséhez nem feltétlenül szükséges az ügyfél hivatalban való megjelenése - szem előtt tartva a munkavállalók és az ügyfelek közös érdekeit -, olyan kapcsolattartási rendet kötelesek az ügyfelekkel együttműködésben kialakítani és alkalmazni, ami mellőzi a munkavállalók és az ügyfelek közvetlen találkozását, érintkezését.
Kérjük elektronikus úton, e-mail címen, ügyfélkapun és telefonon tartsák a kapcsolatot.
(email címek a honlapon megtalálhatóak)
Amennyiben szükséges a személyes kapcsolattartás, kérjük előtte telefonon keresse az adott ügyintézőt időpont egyeztetés miatt ( Tel: 99/360-012 )

Kérjük adó ügyben, aki még nem vette át az ajánlott levelét, tartózkodjon otthon (kerülje a hivatalba való személyes iratátvételt ) , mert a hivatalsegéd megpróbálja napközben a leveleket Önöknek kézbesíteni.
A járási ügysegéd és a családsegítő szolgálat személyes ügyfélfogadása szünetel. Kérjük,telefonon keresse őket, elérhetőség a honlapon található.


A fogorvosi ellátás kizárólag sürgősségi esetben működik.

A háziorvosi ellátás továbbra is működik, kérjük a telefonos kapcsolattartás használatát, koronagyanús tünetek megjelenésekor!

Kérünk minden civil szervezetet, gyülekezést, hogy mellőzze a megelőző időszakban a csoportosulási formákat (edzést, próbát stb...)!

A Próbaterem, Tornacsarnok, Alkotóház, Községháza közösségi színterek (alagsor, díszterem, könyvtár...stb.) , nem használható a járványügyi megelőzési időszakban.

Kivételt képez a Községháza használata alól a házasságkötés, melynél maximum 15 főben (anyakönyvvezető, házasulók, tanúk, meghívott vendégek együttesen) fogadjuk a bejelentéseket. Mindez vonatkozik a már bejelentett házasságkötésekre is.

Köszönjük megértésüket!
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

[2020-03-16] Értesítés

Ezúton tájékoztatom tisztelt betegeinket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a fogászati alapellátás visszavonásig szünetel. Rendelés időben csak akut beavatkozásokat áll módunkban elvégezni.
Ezek: - foghúzás, - incizió, - gyógyszerfelírás, - repozició, - vérzéscsillapítás.

Kérem saját és embertársaik érdekében fentiek tudomásul vételét.

Köszönettel: dr. Szemerédi László
Fog - és szájbetegségek szakorvosa

[2020-03-16] Vegyszeres gyomirtás

Tájékoztatjuk Önöket hogy a Győr-Sopron Ebenfurti Vasút Zrt üzemi területeinek és vágányhálózatának vegyszeres gyomirtására kerl sor, 2020. március 16 - július 31 közötti időszakban. A gyomirtás kizárólag csak vasúti területeket érint!
Teljes felhívás >

[2020-03-13] Kisállatbörze elmarad

Kedves Börze látogatók!
A koronavírus miatt kialakult egészségügyi krizishelyzetben Egyesületünk is lemondja az első börzét. Megértéseteket köszönjük! Remélhetőleg áprilisban találkozunk.
Tubi Csapata

[2020-03-12] Áramszünet értesítő

Tájékoztatjuk, hogy 2020. márc. 31-én 8:00 órától várhatóan 16:00 óráig Nagycenk településen az alábbi utcákban ÁRAMSZÜNET lesz. Tovább a teljes értesítőre >

[2020-03-12] Elmarad a márc.15-i ünnepség
Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy igazodva az állami iránymutatáshoz, a március 15-re tervezett hivatalos ünnepély ELMARAD.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
 
[2020-03-03] Tisztelt Lakosok, segíteni szándékozó személy /szervezet!

Ezúton szeretnénk segíteni, és az Ön segítéségét is kérni, egy szerencsétlenül járt fiatal pár, hivatali munkatársunk Czáklerné Bertha Patricia (Patty, aki a hivatalban a szociális, igazgatási ügyeket intézi) és Czákler Adrián 9462 Völcsej, Fő u. 28. szám alatti lakosok támogatására.

A fiatalok háza 2020. február 29-én, ismeretlen okból kigyulladt, a házuk leégett, lakhatatlanná vált. A munkatársunk férjével, és 4 éves ikergyermekeivel költözött átmenetileg a nagycenki szolgálati lakásba.

Tovább a teljes hírre > > >
[2020-03-01] Hódtúra
  A nagycenki Natura Klub szervezésében az idén is a hódok nyomába eredünk árkon-bokron, határokon át.
Hódrágásokat, hódvárat és ha szerencsénk lesz, hódokat is látunk!
Gyülekezõ, indulás: 2020. 03. 07. szombat 16.30
A vasútállomás fõbejárata elõl. A túra idõtartama kb 1,5 - 2 óra
A túrát Henn Márton vezeti.
Szerettel hívunk és várunk mindenkit!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2020
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok