Ma 2020. április 3. péntek, Buda, Richárd napja van.

 
 
 
 
 
 
 Napi hírek, események
[2014-01-16] Megalakult a Nagycenki Települési Értéktár Bizottság

2012. április 2-án az Országgyűlés elfogadta a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012.évi XXX.tv-t, mely jogi alapot adott az Alaptörvényből kiindulva a magyar nemzeti értékek megóvásához és ápolásához. A cél volt, hogy az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében a nemzeti értékeket össze kell gyűjteni, dokumentálni kell, a dokumentációt meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, védelmezni és támogatni kell. Ebben a rendszerben a legkisebb egység a Települési Értéktár.
A Települési Értéktár létrehozásáról minden önkormányzatnak döntést kellett hoznia. Amennyiben nem hozta létre az értéktárat, akkor nem volt teendője. Ezt a nemleges döntést viszont bármikor megváltoztathatja.
Abban az esetben, ha létrehozta az Értéktárat, akkor kétféle döntést hozhatott. Települési Értéktár Bizottságot hozott létre legalább 3 fővel, vagy meg kellett bíznia az Értéktár Bizottság feladatával a települési értékek azonosítása, azt értékek gondozása, valamint a megyei értéktárba küldésével a település területén működő, már korábban is a nemzeti értékek azonosítását végző állami, települési, vallási közösséget, intézményt, szervezetet.

A törvény végrehajtására született egy kormányrendelet is, (114/2013.(IV.16.)) mely szerint már meghatározásra kerültek azok a szakterületenkénti kategóriák, melyek alapján az értéket azonosítani és rendszerezni kell:

a.) agrár-és élelmiszergazdaság
b.) egészséges életmód
c.) épített környezet
d.) ipari és műszaki megoldások
e.) kulturális örökség
f.) sport
g.) természeti környezet
h.) turizmus és vendéglátás

A rendelet szerint a Települési Értéktár Bizottság legalább 3 tagú, munkájába bevonja a helyi, illetve a megyei közművelődési feladatellátás módszertani intézményét, továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével és hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket. Félévente beszámol a képviselő-testületnek munkájáról. Az értéktár bizottság működéséhez a feltételeket az önkormányzat biztosítja.

Egy érték települési értéktárba való felvételét bárki írásban, megadott formanyomtatványon, a település polgármesteréhez címezve kezdeményezheti. A javaslattétel ingyenes.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a.) javaslattevő adatait
b.) az érték adatait
c.) az érték fényképét vagy audiovizuális - dokumentációját
d.) nemzeti érték megfelelése esetén azokat valószínűsítő dokumentumokat
e.) szakértő , illetve szakmai vagy ajánló levelét

A bizottság 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti.

A Nagycenki Önkormányzat Képviselő-testülete 2013-ban úgy döntött, hogy létrehozza a települési értéktár bizottságot. Tagjaivá választotta Bugledich Attila és Horváth László alpolgármestereket, Horváth Rezsőt a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány kurátorát, a Nagycenki Szoborpark létrehozóját, Szabó Attilát, a Nagycenki Általános Iskola volt igazgatóját, a Nagycenki Füzetek helytörténeti sorozat szerkesztőjét, Ormos Balázst, a Nagycenki Lovasképzési Központ korábbi vezetőjét, és Szentkuti Károlyt, az Országos Széchenyi Kör alelnökét.

A Bizottság alakuló ülésére január 15-én került sor, ahol előbb sor került a bizottsági elnök (Bugledich Attila) és az alelnök (Horváth László) megválasztására, majd a Széchenyi Alapítvány kezdeményezésére kulturális örökségként gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka elsőként bekerült a Nagycenki Települési Értéktárba.

A Széchenyi Alapítvány egyúttal kezdeményezte Széchenyi szellemi hagyatékának Nemzeti Értéktárba történő felvételét, illetve hungarikummá nyilvánítását is. A kezdeményezéshez mások mellett a Nagycenki Önkormányzat is csatlakozott, illetve természetesen a Nagycenki Települési Értéktár Bizottság is javasolja, támogatja azt.

A Nagycenki Települési Értéktár Bizottság legközelebb február végén ülésezik. A bizottság tagjai elkezdik összegyűjteni azon helyi értékeket, melyek méltók lehetnek arra, hogy a nagycenki értéktárba kerüljenek, illetve a közeljövőben felhívást intéz a település lakóihoz, tőlük is várva a javaslatokat a települési értéktárba kerülő helyi értékekre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2020
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok