Ma 2023. február 2. csütörtök, Karolina napja van.

 
 
 
 
 
 

Kerékpárút építése
„Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között”
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00016
   

Kedvezményezett: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
A projekt megvalósítási időszaka2017.06.01. – 2019.05.31
A szerződött támogatás összege: 298 935 463 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata konzorciumban Pereszteg Község Önkormányzatával az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott „Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % - a, amely 298,94 millió Forint.

A tervezett fejlesztés nagyban hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A projekt megvalósulása:

Nagycenk Vízállói út
Nagycenk külterületén a 0193/1 és 0193/2 hrsz-ú, a Vízálló dűlőt átszelő út nem rendelkezik szilárd burkolattal, főleg csapadékos időben nehezen járható. Az út elhelyezkedése és nyomvonala kiváló lehetőséget biztosít a Pereszteg felé irányuló kerékpáros forgalom elvezetésére. Az útburkolat vízszintes vonalvezetését meghatározza az út ingatlanhatár vonala, valamint a meglévő földút vonalvezetése, az árok pozíciója. Az út burkolatának szélessége 3,00 m. Az út oldalesése egyoldali 2 % jobbra. A burkolat mellett mindkét oldalon 0,50 m széles padka került betervezésre. A 0+140,00 km szelvénytől meglevő árok húzódik az út mellett. Az árkot nélkülöző szakaszokon szabvány trapéz árok került betervezésre a víz elvezetésére. Amennyiben az altalaj teherbírási vizsgálatából eredő E2 érték nem éri el a 45 N/mm2 értéket, az esetben a tervezett pályaszerkezet alá geotextília terítését, esetleg georács alkalmazását, ahol átázott, ingoványos, ott szükséges esetben a talajcsere javasolt. A tervezett út mentén egyenes szakaszokban kb. 200 méterenként, ill. ahol a rendelkezésre álló ingatlanszélesség lehetővé teszi, 10 m hosszúságban kitérők kerültek betervezésre. A kitérőkben a burkolatszélesség 5,50 m.
Tervezett burkolatszerkezet
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=95 %-os tömörítését követően)

 • 20 cm homokos kavics talajjavító réteg Trg=90 %-ra tömörítve
 • 20 cm Ckt beton alapréteg
 • 6 cm AC-16 aszfalt kötőréteg
 • 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg

Pereszteg Fő utca
A fejlesztéssel érintett terület a Fő utca Nagycenk településhatár és a 8629 sz. országos közút közötti, önkormányzati kezelésben levő szakasza, valamint a 8629 sz. közút 1+788,00 km – 3+311 km szelvények közötti szakasza. Az épített gyalog- és kerékpárút vízszintes vonalvezetése lehetőség szerint követi a úttengely vonalvezetését. A 2+415,00 km – 2+530 km szelvények között a bal oldali meglevő kiemelt szegélyt átépítése és pótlása tervezett. A gyalog- és kerékpárút szélessége 2,75 m és mindkét oldalon kerti szegély határolja. Oldalesése 2 % a közút felé. A szükséges út szélesítés mértéke a pályaszerkezeti rétegek gépi bedolgozása miatt nem lehet kisebb 0,75 m-nél, ezért a meglevő burkolatot a szükséges mértékben vissza kell bontani.

Burkolatszerkezet
szélesítésben:
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=90 %-os tömörítését követően)

 • 20 cm homokos kavics talajjavító réteg Trg=90 %-ra tömörítve
 • 20 cm Ckt-4 beton alap
 • 7 cm AC-22/F aszfalt kötőréteg
 • 6 cm AC-16/F aszfalt kopóréteg

tervezett gyalog- és kerékpárúton
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=90 %-os tömörítését követően)

 • 15 cm homokos kavics ágyazat,
 • 15 cm Ckt alapbeton,
 • 3,5 cm AC-11 aszfalt kötőréteg,
 • 2,5 cm AC-8 aszfalt kopóréteg

A tervezett járda burkolatszerkezete:
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=90 %-os tömörítését követően)

 • 15 cm homokos kavics talajjavító réteg Trg=90 %-ra tömörítve
 • 10 cm C8 beton alap
 • 3 cm osztályozott kavics ágyazat
 • 6 cm vastag beton térkő burkolat

A Fő utca 1+788,00 km – 2+461,00 km szelvények közötti szakaszán, valamint a 2+890,00 – 3+310,00 km szelvények közötti szakaszán az útterület rendelkezésre álló szélességi méretei lehetőséget adnak nyitott kerékpársáv felfestésére. A 2+319 km szelvénybe kijelölt gyalogos átkelőhely került betervezésre. Az átkelőhely jelzésére a „Gyalogosátkelőhely” jelzőtáblák kerültek betervezésre mindkét irányból. A tervezett út a közút 2+615,80 km – 2+631,20 km szelvénye között tervezett hídon keresztezi az Ikva-patakot. A híd korlátjához csatlakozóan a 2+595,00 km szelvénytől kerékpáros védőkorlátot terveztünk a burkolat mindkét oldalára a tervezett töltés magassága miatt. A nyitott kerékpársávra vonatkozó jelzőtáblákat el kell helyezni. A csatlakozó irányok elsőbbségadás táblái alá a keresztező kerékpáros forgalom jelzésére vonatkozó kiegészítő táblákat ki kell tenni. A tervezési szakaszon a nyitott kerékpársávot fehér színű szaggatott vonallal, 1,50 m vonal, 1,50 m szünet kiosztással, 0,12 m szélességben kell felfesteni. A nyitott kerékpársáv piktogramja fehér színű, torzítatlan elrendezésű.

Híd
A kerékpárút a jelenlegi közút észak-nyugati oldalával párhuzamosan kerül kialakításra, így a kerékpárosok patak feletti átvezetésére önálló, kétirányú kerékpáros forgalmú hidat tervezünk, mely a két falurész közötti szórványos gyalogos forgalom átvezetését is biztosítja. A kerékpáros híd a 8629. sz. Pereszteg bekötő út 2+603 km. szelvényében lévő Ikva patak híd észak-nyugati oldalán helyezkedik el. A kerékpáros híd szélét a meglévő közúti híd szegélyének külső síkjától 5,15 és 4,08 m-re terveztük, így a hídtengely a szegélyszéltől 7,00 és 5,93m-re kerül. A kerékpáros híd tengelyétől 5,08 és 6,14 m között változó távolsággal a híd befolyási oldalán Ø200-as gázvezeték húzódik.

Projekttel kapcsolatos további információk:
Percze Szilvia projektmenedzser
e-mail: jegyzo@nagycenk.hu
tel.: +36 30 995 2907

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

2018. május 15. – a közbeszerzési eljárás lefolytatása és a vállalkozási szerződés megkötése:
A projektben az elkészült kiviteli tervek alapján a közbeszerzési eljárás lefuttatásra került, a nyertes ajánlattevővel megkötésre került a kivitelezési szerződés.
Közbeszerzési eljárás dokumentumai:
- Eljárást megindító felhívás >
- Műszaki leírás >
- Ajánlattételi dokumentáció >
- Vállalkozási szerződés >
- Nagycenk Vízállói út >
- Pereszteg híd >
- Pereszteg kerékpáros infrastruktúra >
- Nyilatkozat műszaki tartalom letöltéséről >
- Nyilatkozatminták Nagycenk- Pereszteg kerékpárút >
Aláírt vállalkozói szerződés > > >


2018. június 30. - A kivitelezés 25%-os készültsége:

A projekt keretében 2018.05.24-én történt meg a munkaterület átadása.
Pereszteg Községet érintően, a híd építési munkálatai kezdődtek meg, első elemeként a két tartópillér építése, ezek alapozási, betonozási munkálatai. Nagycenket érintően a vízálló út kivitelezése kezdődött el jelen mérföldkőig. Itt kijelölésre került az út pontos nyomvonala, illetve megtörténtek az út alapozási munkálatai.

2018. július 31. – A kivitelezés 50%-os készültsége
A Nagycenk-Pereszteget összekötő kerékpárút építésében a híd építési munkálatai folytatódtak, ezek mellett elkezdődött a Pereszteg-Sopronszécseny településrész közötti közös gyalog- és kerékpárút szakaszának építése, az út alapjának előkészítése megtörtént. Nagycenken a Vízálló út építési munkálatai folytatódtak.

2018. szeptember 15. – A kivitelezés 75%-os készültsége
A kerékpárút építése során a projekt 6. számú mérföldkövéig  elkészült a Nagycenket és Pereszteget összekötő kerékpárút aszfaltburkolata 1 418 fm hosszúságban.
Peresztegen tovább folytatódott a híd építése és a Pereszteg-Sopronszécseny településrész közötti közös gyalog- és kerékpárút szakaszának építése.

2018. október 31. - A kivitelezés 100 %-os készültsége
A projekt keretében a kerékpárút építése mind Nagycenket, mind pedig Pereszteget érintően befejeződött, a kerékpárút határidőre elkészült a terveknek megfelelően.

2019. máj. 31. Záró sajtóközlemény

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata konzorciumban Pereszteg Község Önkormányzatával az Európai Unió támogatásával a Széchenyi 2020 Program keretében sikeres projektet valósított meg „Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között” címmel. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % - a, amely 298,94 millió Forint volt. A projekt teljes egészében európai uniós támogatásból valósult meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap hozzájárulásával.
Tovább a teljes sajtóközleményre >

Fotók:

2018. június 30.
   
     
2018. július 31.
     
   
     
2018. szeptember 15.
     
   
     
2018. október 31.    
     
     
     
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás


© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2023
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok