Ma 2023. február 2. csütörtök, Karolina napja van.

 
 
 
 
 
 

Előterjesztések

2023. febr. 1-i ülés előterjesztései:
- Polgármesteri beszámoló

- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- Önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetése (1.ford.)
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

- Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató

- Nagycenk, Vízközmű rendszerek állami gondoskodásba adása

---------------------------------------------------------------------------------------

2022. dec. 16-i ülés előterjesztései:
- A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve

- Nagycenk 343 hrsz ( Gyár u. 1. ) ingatlanra vételi ajánlat

---------------------------------------------------------------------------------------

2022. nov. 30-i ülés előterjesztései:
- Polgármesteri beszámoló

- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- Rendezési terv módosításának kiegészítése

- Közterületek elnevezéséről és a házszámozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

- Rendkívüli igazgatási szünet elrendelésére javaslat

- Az önkormányzat stratégiai ellenőrzési terve és 2023. évi éves belső

- Széchenyi Kulturális Alap felhasználása (Adventi koncert támogatása)

- A köztemetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

- Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőda gondozási díj megállapítása és étkeztetési térítési díjak változása

- Nagycenk 01744. hrsz-ú terület részleges tulajdonba vétele

- Sportcsarnok üzemeltetésének ügye

---------------------------------------------------------------------------------------

2022. okt. 26-i ülés előterjesztései:
- Polgármesteri beszámoló

- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- Beszámoló a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde munkájáról

- Tájékoztató a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról

- Kitüntető díj adományozása ( eljárási rend változás)

- Év közössége díj adományozása (eljárási rend változás)

- Széchenyi Kulturális Alap felhasználása ( Iskolai rendezvény, Ifjúsági Park átadásának támogatása )

- Széchenyi Kulturális Alap felhasználása (Vöröskereszt programok támogatása)

- Nagycenki Sportegyesület TAO pályázat önerő biztosítása

- Nagycenki Sportegyesület TAO pályázat önerő biztosítása

---------------------------------------------------------------------------------------

2022. szept. 14-i ülés előterjesztései:
- Polgármesteri beszámoló

- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről

- Tájékoztató védőnői feladatok ellátásáról 2021. évben Nagycenk-Fertőboz községekben

- Bursa Hungarica 2023. évi ösztöndíjpályázatban való részvétel

- Gyógyszertár, bérleti szerződés jóváhagyása

- Temetői rendelet felülvizsgálata

- Széchenyi Kulturális Alap felhasználása (Országos Széchenyi Kör-Széchenyi Akadémia)

- Nagycenk, Gyár utca járda építése ( csapadékvíz-elvezetés + parkoló építése )

- Nagycenk, Vám utca járda felújítása

- Nagycenk, Vám utca 1. előtt járda építése, felújítása

- Nagycenk, Vízi közművek állami gondoskodásba adása

- Önkormányzati lakótelkek kialakítása

---------------------------------------------------------------------------------------

2022. aug. 9-i ülés előterjesztései:
- Széchenyi Kultúrális Alap felhasználása (ovi-suli)
- Melléklet

- Önkormányzati utak építése
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

---------------------------------------------------------------------------------------

2022. jún. 29-i ülés előterjesztései:
- Polgármesteri beszámoló

- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- Gyermekvédelmi és gyermeklóléti feladatainak ellátásának átfogó értékelése 2021.évről
- Melléklet

- Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató

- Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat sikeres támogatása

- Nagycenk, Önkormányzati utak építése-Magyar Falu

- Nagycenk, 0107_34 hrsz-ú terület vázrajz készítése

- Sopronkövesd Önkormányzatávsl feladat-ellátási megállapodás megkötése (bölcsőde)

- Széchenyi Kulturális Alap felhasználása (XVII. Hársfa fesztivál)

- dr.Szemerédi László kérelme fogászati orvosi eszközök vásárlásához támogatás megállapításra

- Tájékoztatás

- Sürgősségi előterjesztés
---------------------------------------------------------------------------------------

2022. máj. 18-i ülés előterjesztései:
- Polgármesteri beszámoló

- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- Tájékoztató a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi tevékenységérő

- Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetés-Módosítása
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetés végrehajtása
- Melléklet 1, Melléklet 2

- 2022.évi közbeszerzési terv módosítása

- 2021.évi Belső ellenőrzési jelentés

- Nagycenk, Kiscenki út, 707 hrsz telekosztáshoz rendezési terv módosítása
- Melléklet

- Nagycenk, 1003 hrsz-ú terület rendezési terve

- Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat sikeres támogatása

- Rendezési terv módosításokkal kapcsolatos állásfoglalás
- Melléklet

- Széchenyi Kulturális Alap felhasználása ( Gyermeknap )

- Tájékoztató a Nagycenki Sportegyesület 2021. évi tevékenységéről

- Széchenyi Kulturális Alap felhasználása ( Sportegyesületi napok )

---------------------------------------------------------------------------------------
2022. ápr. 27-i ülés előterjesztései:
- Polgármesteri beszámoló

- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- Pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

- Nagycenk 01744 hrsz-ú terület részleges tulajdonba vétele

- Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés kezdeményezése Nagycenk 031 hrsz-ú

- Az Aranypatak Horgászegyesület 2021.évi munkájáról szóló tájékoztató
- Melléklet

- Tájékoztató a Friends of Europe Nagycenk Egyesület 2021.évi tevékenységéről

- Önkormányzati lakótelkek kialakításának tárgyalása
---------------------------------------------------------------------------------------
2022. márc. 30-i ülés előterjesztései:
- Polgármesteri beszámoló

- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- Soproni Rendőrkapitányság beszámolója

- Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2021.évi beszámolója
- Melléklet 1, Melléklet 2

- A "Czenki" Hársfa Néptáncegyesület 2021.évi beszámolója

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulásnál házi segítségnyújtás rendelk.állási díj megáll.

- 2022.évi közbeszerzési terv

- Nagycenk 1003 hrsz rendezési terve

- Nagycenk, Kiscenki út 707 hrsz telekosztáshoz rend.terv módosítása

- Nagycenk Gyár utca járda építése

- Településképi rendelet módosítása
---------------------------------------------------------------------------------------

2022. febr. 23-i ülés előterjesztései:
- Polgármesteri beszámoló

- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- Ökormányzat és szervei 2022. évi költségvetése (2.ford.)
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3

- Széchenyi Kulurális Alap felhasználására javaslat

- Rendezési terv módosítására javaslat

- Polgármester szabadságolási ütemterve

- Szavazatszámláló Bizottsági tagok választása

- Sürgősségi előterjesztés 1

- Sürgősségi előterjesztés 2
---------------------------------------------------------------------------------------

2022. febr. 16-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása
- Melléklet 1, Melléklet 2

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Nagycenki Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárvatartása (Sürgősségi előterjesztés)
---------------------------------------------------------------------------------------

2022. febr. 1-i ülés előterjesztései:

- Polgármestei beszámoló

- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- Az Önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetése (1. forduló)
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4, Melléklet 5, Melléklet 6

- Polgármester díjazása, költségtérítése

- Adásvételi-szerződés megkötése

- Nagycenk, Dózsa krt. szélesítése

- Nagycenk, Vám utca járda felújítása

- Nagycenk, Önkormányzati utak építése

- Nagycenk, ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele

- Nagycenk, ingatlan belterületbe vonása

- A Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
- Melléklet

- Alkotóház telekkialakítás szabályozása rendezési terv módosítással

2021. dec. 15-i ülés előterjesztései:
- Polgármestei beszámoló

- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- A képviselő-testület 2022.évi munkaterve

- Nagycenk ,Iskola utcai járda önkormányzat részére történő ingyenes átadása

- Az önkormányzat stratégiai ellenőrzési terve és 2022.évi éves belső ellenőrzési terve

- A nagycenki 1003 hrsz-ú ingatlan szabályozási terve és a parkolási előírások

- Nagycenk, Élhető települések TOP_Plussz -1.2.1-21 pályázat (Sürgősségi előterjesztés)
- Melléklet 1 , Melléklet 2

2021. nov. 22-i ülés előterjesztései:
- Polgármester beszámolója

- Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató

- Helyi közművelődési rendelet módosítása

- Élhető települések TOP-Plusz -1.2.1-21 pályázat

- Gyermeknevelést Támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP-Plusz 3.3.1-21 pályázat

2021. okt. 27-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről

- Beszámoló a településen a védőnői feladatok ellátásáról

- Beszámoló a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde munkájáról

- Tájékoztató a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról

- Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása

- A nagycenki 02203 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

- A nagycenki 1003 hrsz-ú ingatlan telepítési tanulmányterve és beépítési terve

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás házi segítségnyújtás működési területének változtatása

2021. szept. 22-i ülés előterjesztései:

- Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának átfogó értékelése

- Polgármester szabadságolási ütemterve

- 2020.évi Belső ellenőrzési jelentés

- SZMSZ módosítása

- Óvoda és Minibölcsődébe felvehető maximális gyermeklétszám túllépésének enegedélyezése

- Óvoda és Minibölcsőde 4 órás konyhai kiegészítő státusz engedélyezése

- Bursa Hungarica 2022.évi ösztöndíjpályázatban való részvétel

- Területcsere és kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés

- 707/1 hrsz Önk. részére történő ingyenes átruházása

-Községháza padlás-átalakítás tervezése

- Nagycenki SE rendkívüli támogatása

- Nagycenk, Széchenyi tér felújítása

- Nagycenki Tűzoltószertár és Tűzoltómúzeum felújítása, építése

2021. jún. 23-i ülés előterjesztései:
- Szent Imre utcai területre lakossági vásárlási igény

- Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat beadása

- Települési Értéktár Bizottság tagjainak választásáról

- Helyi védelemre épületek kijelölése, településképi rendelet felülvizsgálata

2020. nov. 4-i ülés előterjesztései:
- Tájékoztató a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről

- Az Aranypatak Horgászegyesület 2019. évi munkájáról szóló tájékoztató

- Tájékoztató a Nagycenki Sportegyesület 2019. évi tevékenységéről

- Sportegyesület rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése

- Nagycenk, 530 hrsz alatti Tornacsarnok korszerűsítése, átalakítása és bővítése

- 2020.évi módosított közbeszerzési terv

- Beszámoló a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde munkájáról

- Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde gondozási díj megállapítása

- Családsegítő Szolgálat módosított társulási megállapodásának elfogadása

- Nagycenk, Platánfa közben 664370-374 hrsz –út területek értékesítése

- A nagycenki 664114 hrsz-ú ingatlan átminősítése és értékesítése

- Nagycenk 4394 hrsz-ú ingatlan értékesítési lehetősége

- A nagycenki 025 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

- A köztemetőről és a temetkezésről szóló 202012.(IX.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

- Önkormányzat tulajdonában álló új lakások bérbeadása
---------------------------------------------------------------------------------------
2020. szept. 16-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztések szept.16 >
---------------------------------------------------------------------------------------

2020. jún. 24-i ülés előterjesztései:
- Járdák felújítása pályázat hiánypótlása
- Melléklet

- Nagycenk, Ferenc körút 664/370-374 hrsz –út területek víz-és csatorna kivitelezése
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

- Soproni utca, gyalogátkelőhely és buszmegálló építése, és gyalogátkelőhely megvilágításának kivitelezése
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4, Melléklet 5

- Nagycenk település 3 utcájában fásítási munkák elvégzése
---------------------------------------------------------------------------------------

2020. jún. 24-i ülés előterjesztései:
- Vegyes típusú háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés megkötése

- Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetés módosítása
- Melléklet 1., Melléklet 2., Melléklet 3., Melléklet 4., Melléklet 5.,Melléklet 6, Melléklet 7., Melléklet 8., Melléklet 9

- Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetés végrehajtása
- Melléklet

- A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója

- A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolója
- Melléklet

- A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2019. évi beszámolója
- Melléklet

- A nagycenki 029/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
- Melléklet

- 2019.évi Belső ellenőrzési jelentés
- Melléklet

- Anyakönyvi tárgyú önkormányzati rendelet felülvizsgálata
- Melléklet

- Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató

- Járdák felújítása pályázat benyújtása

- Major utcai játszótér problémája
---------------------------------------------------------------------------------------

2020. márc. 31-i polgármestei döntések előterjesztései:
- 2020. évi közbeszerzési terv

- Hulladékgazdálkodási megállapodás módosítása
- Melléklet
---------------------------------------------------------------------------------------

2020. febr. 26-i ülés előterjesztései:
- Az önkormányzat 2020. évi költségvetése (2. forduló)
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

- Nagycenk, Kövesmezei úti, 43 db volt önkormányzati teleknél közvilágítási hálózat kivitelezése
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3

- Nagycenk, Soproni utca , gyalogátkelőhely és buszmegálló építése, és gyalogátkelőhely megvilágításának kivitelezése
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4, Melléklet 5, Melléklet 6, Melléklet 7, Melléklet 8

- Nagycenk településen járdafelújítások elhatározása
- Melléklet 1, Melléklet 2

- dr. Szemerédi László kérelme nagyértékű fogászati kezelőegység vásárlásához támogatás megállapítására
- Melléklet

- Széchenyi Kulturális Alap

- Családsegítő Szolgálat módosított társulási megállapodásának elfogadása
- Melléklet

- Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatalnál illetményalap megállapítása és illetménykiegészítés elfogadása
- Melléklet

- Polgármester szabadságolási ütemterve

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az első lakáshoz jutás támo-gatásáról szóló 11/2016 (XII.5.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről
- Melléklet 1, Melléklet 2
---------------------------------------------------------------------------------------

2020. febr. 24-i együttes ülés előterjesztései:
- Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása
- Melléklet

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
- Melléklet 1, Melléklet 2
---------------------------------------------------------------------------------------

2020. jan. 29-i ülés előterjesztései:
- Az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetése (1.forduló)
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

- Intézményi térítési díjak meghatározása
- Melléklet

- Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató

- Nagycenk, Vám utcai járda önkormányzat részére történő ingyenes átruházása
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet3

- Nagycenki Temetőben ravatalozó felújítása, bővítése, urnafal építése
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

- Nagycenk, közvilágítási lámpák korszerűsítése ( LED lámpatestek )
- Melléklet

- Nagycenk, 110/4 hrsz-ú területen rendezési terv módosítása
---------------------------------------------------------------------------------------


2019. dec. 13-i ülés előterjesztései:
- A Képviselő-testület 2020.évi munkaterve

- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

- Polgármester szabadságolási ütemterve
---------------------------------------------------------------------------------------


2019. nov. 28-i ülés előterjesztései:
- Tájékoztató a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról

- Beszámoló a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Minibölcsőde munkájáról

- Családsegítő Szolgálat társulási megállapodásának elfogadása

- SZMSZ -ről szóló 9/2015.(VI.(.) önk.-i rendeletének felülvizsgálata

- A Nagycenki KÖH alakításáról, fenntartásáról szóló megállapodás felülvizsgálata

- Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás szerinti delegálás

- Az önkormányzat stratégiai ellenőrzési terve és 2020. évi éves belső ellenőrzési terve

- A nagycenki 268 hrsz terület tulajdonjogi kérdése

- A nagycenki 029/4 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

- A nagycenki 664/47 hrsz-ú ingatlan átminősítése, telekalakítása és közművesítése

- A nagycenki 664/167 hrsz-ú ingatlan átminősítése és értékesítése

- A nagycenki 664/34 hrsz-ú játszótér környezetének közlekedése

- Nagycenk Temetőben levő fák megnyesése

- Lombszívó megvásárlása

- Kitüntető díj adományozása (ZÁRT ÜLÉS)

- BURSA 2020.évi felsőoktatási pályázatok elbírálása (ZÁRT ÜLÉS)

- Nagycenkért Díj adományozása (ZÁRT ÜLÉS)
---------------------------------------------------------------------------------------


2019. okt. 30-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló az önkormányzati választásokról

- A polgármester díjazása, költségtérítése

- Alpogármester választása, eskütétele

- Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

- Ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

- SZMSZ, Közös Hivatal társulási megállapodásának, valamint gazdasági program fellvizsgálatára felhatalmazás
---------------------------------------------------------------------------------------

2019. szept. 12-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről
- Melléklet

- Beszámoló a településen a védőnői feladatok ellátásáról
- Melléklet

- Iskola és óvodakezdési támogatás megállapítása

- Bursa Hungarica 2020. évi ösztöndíjpályázatban való részvétel

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzat rendezési tervének elfogadása
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Nagycenki Iparoskör pályázata – „ Emlékezni és Emlékeztetni-Holokauszt emlékmű megvalósítása” előfinanszírozása
- Melléklet

- Dömper Kft kérelme
- Melléklet

- Aranypatak Horgászegyesület haszonbérleti szerződés módosítása
- Melléklet 1, Melléklet 2
---------------------------------------------------------------------------------------

2019. aug. 8-i rendkívüli ülés előterjesztései:
- Nagycenk Nagyközség Önkormányzat rendezési tervének felülvizsgálata
- Melléklet

- A Nagycenki Aranypatak Óvoda óvodavezetői kinevezése
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Helyi Választási Bizottsági tagok, póttagok választása
---------------------------------------------------------------------------------------

2019. jún. 27-i ülés előterjesztései:
- Helyi Esélyegyenlőségi program áttekintése
- Melléklet

- Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde dokumentumainak jóváhagyása
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4, Melléklet 5

- Széchenyi Village játszóterének felújítása, bővítése
- Melléklet

- Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzat részére történő ingyenes átruházása
- Melléklet

- Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató

- Falubuszok fenntartási ( működtetési ) költségei

- Tájékoztató a Nagycenki Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről
- Melléklet 1, Melléklet 2
---------------------------------------------------------------------------------------

2019. máj. 16-i ülés előterjesztései:
- Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásának átfogó értékelése 2018. évről
- Melléklet

- Tájékoztató a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi tevékenységéről
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetés Módosítása
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4, Melléklet 5, Melléklet 6, Melléklet 7

- Az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetés végrehajtása
- Melléklet

- Óvodavezetői megbízással kapcsolatos pályázati eljárás ütemezése

- Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz beszerzése „ pályázat benyújtása

- Tornacsarnok fejlesztési pályázat benyújtása
- Melléklet

- Dömper Kft kérelme
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Nagycenki Aranypatak Óvoda, mint köznevelési intézmény átszervezése
---------------------------------------------------------------------------------------

2019. ápr. 25-i ülés előterjesztései:
- A Nagycenkért Alapítvány 2018. évi munkájáról szóló tájékoztató
- Melléklet 1 , Melléklet 2

- Tájékoztató a Friends of Europe Nagycenk Egyesület 2018.évi tevékenységéről
- Melléklet

- Az Aranypatak Horgászegyesület 2018. évi munkájáról szóló tájékoztató
- Melléklet

- Nagycenki Aranypatak Óvoda, mint köznevelési intézmény átszervezése
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4
---------------------------------------------------------------------------------------

2019. márc. 28-i ülés előterjesztései:
- A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről településünkön
- Melléklet

- A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2018. évi beszámolója
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Nagycenki Aranypatak Óvoda, mint köznevelési intézmény átszervezése

- 2019.évi közbeszerzési terv

- Képviselői előterjesztés megtárgyalása
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Képviselői előterjesztés megtárgyalása
- Melléklet
---------------------------------------------------------------------------------------

2019. márc. 6-i renkívüli ülés előterjesztései:
- Cukorgyári út felújítása

- Temetőben szilárd burkolatú út, tér kialakítása
---------------------------------------------------------------------------------------

2019. febr. 14-i ülés előterjesztései:
- A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2018. évi beszámolója
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3

- Nagycenk Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása
- Melléklet

- Erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat ismertetése
- Melléklet

- Pannon Antenna Kft területvásárlási kérelme
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3

- Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetése (2.forduló)
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

- Közterületek elnevezése
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Törvényességi Javaslattétel megtárgyalása
- Melléklet

- Nagycenki Temetőben szilárd burkolatú út, tér kialakítása
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3

- „Tubi” Kisállat-barát Egyesület kérelme
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Széchenyi Kulturális Alap
---------------------------------------------------------------------------------------

2019. febr. 14-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása
- Melléklet

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
- Melléklet 1, Melléklet 2
---------------------------------------------------------------------------------------

2018. dec. 14-i ülés előterjesztései:
- A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
- Melléklet

- Soproni Vízmű Zrt-vel kötött szerződések megújítása
- Melléklet 1, Melléklet2, Melléklet3

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert pályázat beruházása
- Melléklet 1, Melléklet2, Melléklet3
---------------------------------------------------------------------------------------

2018. nov. 29-i ülés előterjesztései:
- Helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet alkotása

- Az önkormányzat stratégiai ellenőrzési terve és 2019.évi éves belső ellenőrzési terve

- Széchenyi Village területén közvilágítási hálózat és út-közterület hálózat ön-kormányzati tulajdonba történő átvétele
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

---------------------------------------------------------------------------------------
2018. okt. 31-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a Nagycenki Aranypatak Óvoda munkájáról
- Melléklet

- Tájékoztató a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról
- Melléklet

- Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása
- Melléklet

- Az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

- Helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet alkotása
- Melléklet

- Nagycenki Gyógyszertár kazáncseréje
- Melléklet
---------------------------------------------------------------------------------------

2018. szept. 20-i ülés előterjesztései:
- Pfneisl rendezési terv módosítás
- Melléklet
---------------------------------------------------------------------------------------

2018. szept. 13-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a település egászségügyi helyzetéről

- Beszámoló a településen a védőnői feladatok ellátásáról

- A Nagycenki Aranypatak Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezése

- Szociális étkeztetés szakmai programjának felülvizsgálata
- Melléklet

- Iskola és óvodakezdési támogatás megállapítása

- Sportcsarnok kazánjának áthelyezése, távvezeték szerelése
- Melléklet

- Nagycenk, Iskola u. 4-6. sz. alatti próbateremnél napelemes rendszer kiépítése
- Melléklet

- Ravatalozó és a hozzá vezető út kialakítása

- Bursa Hungarica 2019. évi ösztöndíjpályázatban való részvétel
- Melléklet 1, Melléklet 2
---------------------------------------------------------------------------------------
2018. jún. 28-i ülés előterjesztései:
- A nagycenki 029/1hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
- Melléklet

- Nagycenk 489/1 hrsz-ú ingatlan adásvétele
- Melléklet

- Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató
---------------------------------------------------------------------------------------

2018. jún. 05-i ülés előterjesztései:
- Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetés Módosítása II.
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

- Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetés végrehajtása

- Aranypatak Óvoda fejlesztése projekt beruházása
- Melléklet

- Adjunk teret a kultúrának Nagycenken című projekt beruházása
---------------------------------------------------------------------------------------

2018. máj. 17-i ülés előterjesztései:
- Tájékoztató a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi tevékenységéről
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Kombinált gyalogos-átkelőhely közlekedési rendszer biztosítása
- Melléklet

- Tájékoztató a Nagycenki Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről
- Melléklet

- Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetés végrehajtása
- Melléklet1, Melléklet2, Melléklet3, Melléklet4, Melléklet5,

- Adjunk teret a kultúrának Nagycenken (Próbaterem kialakítása)

- Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Törvényességi Felhívásra reagálás
- Melléklet

- Javaslat a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

- Nagycenk 489/1 hrsz-ú ingatlan adásvétele
- Melléklet

- Nyertes pályázatok beruházásai

- Kultúrháló Kislépték, Térségi kulturális hálózatot erősítő, kisléptékű kezdeményezések támogatása című pályázat

- A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről

---------------------------------------------------------------------------------------

2018. ápr. 26-i ülés előterjesztései:
- Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásának átfogó értékelése 2017. évről
- Melléklet

- Tájékoztató a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány 2017. évi munkájáról
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3

- A Nagycenkért Alapítvány 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató
- Melléklet 1

- Tájékoztató a Friends of Europe Nagycenk Egyesület 2017.évi tevékenységéről
- Melléklet

- 2017.évi Belső ellenőrzési jelentés
- Melléklet
---------------------------------------------------------------------------------------

2018. márc. 28-i ülés előterjesztései:
- A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről településünkön
- Melléklet

- A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2017. évi beszámolója
- Melléklet

- A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2017. évi beszámolója
- Melléklet 1, Melléklet 2

- 2018.évi közbeszerzési terv

- Nagycenk, Akácos út, Nyárfa köz, Fűzfa köz , Gyár utca részszakasz és Kövesmezei út rész-szakasz felújítása

---------------------------------------------------------------------------------------
2018. febr. 22-i ülés előterjesztései:
- Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetés módosítása
- Melléklet 1-4 >, Melléklet 5-7 >, Melléklet 8-13 >, Melléklet rendelet tervezet >

- Az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetése (2.forduló)
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >, Melléket rendelet tervezet >

- 0119/4 hrsz-ú ingatlan fejlesztése

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert pályázat beruházása ( Egészségház felújítás)
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >

- Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása
- Melléklet

- Széchenyi Kulturális Alap

---------------------------------------------------------------------------------------

2018. febr. 15-i együttes ülés előterjesztései:
- Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása
- Melléklet >

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
- Melléklet >
---------------------------------------------------------------------------------------

2018. febr. 15-i rendkívüli ülés előterjesztései:
- Nagycenk 219/1 és 2019/2 ingatlanok (volt Laktanya és területe) értékesítési ügye
- Melléklet 1>, Melléklet 2>, Melléklet 3>, Melléklet 4>, Melléklet 5>, Melléklet 6>, Melléklet 7>, Melléklet 8>

- 0119/4 hrsz-ú ingatlan fejlesztése
- Melléklet 1>, Melléklet 2>

- Nagycenki Aranypatak Óvoda fejlesztése projekt beruházása
- Melléklet 1>, Melléklet 2>
---------------------------------------------------------------------------------------

2018. jan. 25-i ülés előterjesztései:
- Az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetése
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >, Melléklet 4

- Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató

- Széchenyi emlékhelyek környezetében lévő járda, parkoló ( Iskola utcai ) felújítása
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >

- Nagycenk nagyközség településrendezési eszközeinek felülvizsgálata
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >

- Nagycenk, Iskola u. 1. szám alatti Gyógyszertár eladási ügye
- Melléklet >

- Állásfoglalás a Soros tervvel kapcsolatos tiltakozásról

---------------------------------------------------------------------------------------

2017. dec. 15-i ülés előterjesztései:
- Soproni Vízmű Zrt-vel beruházási vállalkozási keretszerződés megkötése

- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

- Az önkormányzat stratégiai ellenőrzési terve és 2018. évi éves belső ellenőrzési terve

- A Képviselő-testület 2018.évi munkaterve

- Településképi kézikönyv elfogadása, településképi rendelet elfogadása

- Tornacsarnok épületében székek beszerzése

- Az önkormányzati hivatal épületének belső felújítása

- Nagycenk 219/1 és 2019/2 ingatlanok haszosítási ügye

- Széchenyi Alajos kriptájának helyreállítása pályázat benyújtása

---------------------------------------------------------------------------------------

2017. nov. 23-i ülés előterjesztései:
- Tájékoztató a helyi adó és a gépjárműadó bevételek alakulásáról

- Az Év Közössége díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
- Melléklet >

---------------------------------------------------------------------------------------

2017. okt. 26-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a Nagycenki Aranypatak Óvoda munkájáról
- Melléklet

- Tájékoztató a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról
- Melléklet

- Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagfelvétel támogatása
- Melléklet 1, Melléklet 2

- BS-GOLD Nonprofit Kft –vel együttműködési megállapodás megkötése
- Melléklet

- Közterületek elnevezése
- Melléklet

- 0119/4 hrsz-ú ingatlan fejlesztése, tűzoltószertár értékesítési ügye

- Nagycenk 219/1 és 2019/2 ingatlanok hasznosítási ügye (volt Laktanya és területe)
- Melléklet
---------------------------------------------------------------------------------------
2017. okt. 4-i rendkívüli ülés előterjesztései:
- Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál könyvtári-közművelődési közalkalmazotti főállású státusz létrehozása

---------------------------------------------------------------------------------------

2017. szeptember 14-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről
- Melléklet

- Beszámoló a településen a védőnői feladatok ellátásáról
- Melléklet

- Egészségház felújítása (I. ütem)

- Településképi kézikönyv megalkotása
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Közterület elnevezési kérelem
- Melléklet

- Bursa Hungarica 2018. évi ösztöndíjpályázatban való részvétel

- Nagycenk, Gyár utca és az Eperfasor felújítása
- Melléklet

- Szociális rendelet módosítása
- Melléklet

- Iskola és óvodakezdési támogatás megállapítása

- Nagycenk, Cukorgyári és Kövesmezei úton közvilágítási hálózat kivitelezése

- Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására pályázat benyújtása
- Melléklet
---------------------------------------------------------------------------------------
2017. júl. 17-i ülés előterjesztései:
- Prompt Holz Bt telekvásárlási kérelme

---------------------------------------------------------------------------------------
2017. jún. 29-i ülés előterjesztései:
- Tájékoztató a Nagycenki Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4, Melléklet 5

- A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet-tervezet elfogadása

- Házi segítségnyújtás térítési díjának megállapítása

- Helyi Esélyegyenlőségi program áttekintése
- Melléklet

- Víziközmű vagyon (vízórák) átadás-átvétele
- Melléklet

- Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató

- Nagycenki Temetőben környezetrendezési munkák
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

- Pályázatokról tájékoztató ( projektmenedzsment szervezet elfogadása )
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

- Dömper Kft kérelme ( Iparterület vétele )
- Melléklet

- Nagycenk, Soproni- Iskola utca- járda-lépcsőjavítás
- Melléklet
---------------------------------------------------------------------------------------

2017. máj. 18-i ülés előterjesztései:
- Tájékoztató a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >

- Az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetés végrehajtása
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4, Melléklet 5

- Javaslat a Nagycenkért Alapítvány Kuratóriuma tagjaira

- Rendezési terv módosítása ( M85 gyorsforgalmi út nyomvonalának rendezési tervbe illesztése )
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4, Melléklet 5
---------------------------------------------------------------------------------------

2017. ápr. 27-i ülés előterjesztései:
- Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásának átfogó értékelése 2016. évről
- Melléklet

- Tájékoztató a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány 2016. évi munkájáról
- Melléklet

-A Nagycenkért Alapítvány 2016. évi munkájáról szóló tájékoztató
- Melléklet

- Tájékoztató a Friends of Europe Nagycenk Egyesület 2016.évi tevékenységéről
- Melléklet

- Anyakönyvi tárgyú önkormányzati rendelet felülvizsgálata
- Melléklet

- Falugondnoki munkakör meghirdetése

- 2016.évi Belső ellenőrzési jelentés
- Melléklet

- EFOP-4.1.7-16 pályázat benyújtása

- Tornacsarnok felújítása

---------------------------------------------------------------------------------------


2017. márc. 30-i ülés előterjesztései:
- A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről településünkön
- Melléklet

- A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2016. évi beszámolója
- Melléklet

- A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámolója
- Melléklet 1, Melléklet 2

- 2017.évi közbeszerzési terv

- A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak meghatározása
- Melléklet

---------------------------------------------------------------------------------------

2017. márc. 8-i ülés előterjesztései:
- Kövesmezei úti telkek vételárának meghatározása

- EFOP 4.1.7.-16 Pályázat benyújtása

- Bethlen Gábor Testvér-települési programok és együttműködések pályázat benyújtása

---------------------------------------------------------------------------------------

2017. febr. 23-i ülés előterjesztései:
- Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetése (2. forduló)
- Mellékelt 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >, Melléklet 4 >

- Gázközmű kivetelezés a Kövesmezei úti lakótelkeknél
- Melléklet >

- Víziközmű vagyon (vízórák) átadás-átvétele
- Melléklet >

- 0119/4 hrsz-ú ingatlan fejlesztése, tűzoltószertár értékesítési ügye
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >, Melléklet 4 >

- Fogorvosi szerződés módosítása
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >

- Telekvásárlási kérelem
- Melléklet

- EFOP-4.1.7-16 pályázat intézményfejlesztési lehetőségei

- Széchenyi Kulturális Alap létrehozása
---------------------------------------------------------------------------------------
2017. jan. 26-i ülés előterjesztései:
- Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetése
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

- Kövesmezei úti telkek vételárának meghatározása
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

- Nagycenk, Kövesmezei úti telkek közművesítése ( villany)

- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat benyújtása

- Polgármester és alpolgármester illetményének változása

- Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató

- Termelői piac tartása az Alkotóházban (üzemeltető váltás)
- Melléklet 1, Melléklet 2

- „Tubi” Kisállat-barát Egyesület területbérleti kérelme
- Melléklet
---------------------------------------------------------------------------------------
2016. dec. 15-i ülés előterjesztései:
- Intézményi térítési díjak meghatározása

- Az önkormányzat és szervei stratégiai ellenőrzési terve és 2017. évi éves belső ellenőrzési terve
- Melléklet

- 2017.évi nagycenki Jelmezbál megszervezésének támogatása
- Melléklet

- Nagycenk, önkormányzati ( Kövesmezei úti ) lakótelkek közművesítése
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4, Melléklet 5

- A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
- Melléklet

---------------------------------------------------------------------------------------
2016. dec. 1-i rendkívüli ülés előterjesztései:
- Várossá nyilvánítási pályázat benyújtása
- Melléklet 1-2

---------------------------------------------------------------------------------------

2016. nov. 24-i ülés előterjesztései:
- Várossá nyilvánítási pályázat benyújtása
- Melléklet

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása
- Melléklet

- Első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 7/2015.(IV.7.) önkormányzati rendelet módosítása
- Melléklet

- Első lakáshoz jutók támogatása

- Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagfelvétel támogatása
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4

---------------------------------------------------------------------------------------

2016. okt. 27-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a Nagycenki Aranypatak Óvoda munkájáról
- Melléklet

- Tájékoztató a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról
- Melléklet

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
- Melléklet

- Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
- Melléklet

- Iskolakezdési támogatás megállapítása

- Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének támogatási kérelme
---------------------------------------------------------------------------------------

2016. szept. 15-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről
- Melléklet >

- Nagycenk, 260/2 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat tétele
- Melléklet >

- Nagycenki Aranypatak Óvoda SZMSZ-ének és házirendjének felülvizsgálata
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >

- Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
- Melléklet >

- Szavazatszámláló Bizottsági póttagok választása
- Melléklet >

- Bursa Hungarica 2017. évi ösztöndíjpályázatban való részvétel

- Nagycenkért Díj 2016.évi adományozása
- Melléklet >
---------------------------------------------------------------------------------------

2016. jún. 29-i ülés előterjesztései:
- Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató

- Nagycenk, Soproni utcai járda önkormányzat részére történő ingyenes átruházása
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3>

- Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzat részére történő ingyenes átruházása
- Melléklet >

- Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására
- Melléklet >

- Tájékoztató a Nagycenki Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről
- Melléklet >

- dr. Szemerédi László kérelme nagyértékű fogászati lézer vásárlásához támogatás megállapítására
- Melléklet >

- Önkormányzati tulajdonú építési telkek ivóvíz ellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezése
- Melléklet >

- Nagycenk Nagyközség településrendezési tervének ( HÉSZ ) törvényességi felülvizsgálata
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >

- Első lakáshoz jutók támogatása
---------------------------------------------------------------------------------------

2016. máj. 25-i ülés előterjesztései:
- A kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
- Melléklet 1 > , Melléklet 2 >

- Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendezési tervének módosítása
- Melléklet 1 > , Melléklet 2 >

- Nagycenk, önkormányzati lakótelkek kialakítása ( 259-15-16-17; 259/11-112 hrsz területeken ), adásvételi szerződés elfogadása
- Melléklet 1 > , Melléklet 2 >, Melléklet 3 >

- Soproni Vízmű Zrt-vel kötött szerződések módosításáról szóló döntés
- Melléklet 1 >

- Első lakáshoz jutók támogatása
---------------------------------------------------------------------------------------

2016. márc. 31-i ülés előterjesztései:
- A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről településünkön
- Melléklet

- A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2015. évi beszámolója
- Melléklet

- A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2015. évi beszámolója
- Melléklet 1, Melléklet 2

- 2016.évi közbeszerzési terv
- Melléklet

- Nagylózsi szennyvíztisztító telep agglomerációs átsorolása
- Melléklet

- Nagycenk, Gyár utca és Vízimalom utca felújítása
- M1, M2, M3, M4, M5

- Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola felújítása ( pályázat )

- Nagycenki intézmények és a” Vízálló út „ felújítása ( TOP pályázatok )
- M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8

- Nagycenk, Soproni u. páros oldalon járda-szegély felújítása

- Nagycenk, 260/1;259/33;259/65 és 259/58 hrsz-ú úton közvilágítási hálózat kivitelezése
- Melléklet

- Széchenyi Alap 2016–beérkezett pályázatok
---------------------------------------------------------------------------------------

2016. febr. 25-i ülés előterjesztései:
- Tájékoztató a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről
- Melléklet 1 , Melléklet 2

- Az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetés módosítása
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3

- Az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetése (2. forduló)
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
- Melléklet

- A Nagycenki Aranypatak Óvoda okiratának módosítása
- Melléklet

- Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás megszüntetése és együttműködési megállapodás létrehozása
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3

---------------------------------------------------------------------------------------
2016. febr. 11-i együttes ülés előterjesztései:
- Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása
- Melléklet

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
- Melléklet 1, Melléklet 2

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás társulási megállapodásának
- Melléklet

---------------------------------------------------------------------------------------
2016. febr. 11-i ülés előterjesztései:
- Cukorgyári úti telkek vételárának meghatározása
- Melléklet

- Aranypatak Horgászegyesület kérelme
- Melléklet 1, Melléklet 2

---------------------------------------------------------------------------------------

2016. jan. 28-i ülés előterjesztései:
- A Képviselő-testület 2016.évi munkaterve
- Melléklet

- Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására
- Melléklet

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása
- Melléklet

- Pedagógiai asszisztens alkalmazása a Nagycenki Aranypatak Óvodában

- Az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetése (1. forduló)
- Melléklet 1, Melléklet 2, Melléklet 3, Melléklet 4, Melléklet 5

- A Nagycenki Sport és Díszgalamb Szakosztály terület bérleti kérelme
- Melléklet

- Első lakáshoz jutók támogatása

---------------------------------------------------------------------------------------
2016. jan. 18-i ülés előterjesztései:
- Az önkormányzati hivatal épületének felújítása

---------------------------------------------------------------------------------------

2015. dec. 17-i ülés előterjesztései:
- Az önkormányzat és szervei stratégiai ellenőrzési terve és 2016. évi éves belső ellenőrzési terve
- Melléklet

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás társulási megállapodásának módosítása
- Melléklet

- Hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati rendelet felülvizsgálata
- Melléklet

- Az újszülött gyermekek önkormányzati támogatása
- Melléklet

- Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítványának kérelme
- Melléklet

- 2016.évi nagycenki Jelmezbál megszervezésének támogatása

---------------------------------------------------------------------------------------


2015. nov. 26-i ülés előterjesztései:
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás társulási megállapodásának módosítása
- Melléklet

- Nagycenk önkormányzati (Cukorgyári úti) lakótelkek közművesítése
- Melléklet

- Telekadóról szóló 14/2003 (XII.24.) önkormányzati rendelet módosítása
- Melléklet

- Helyi iparűzési adóról szóló 16/2003 (XII.24.) önkormányzati rendelet módosítása
- Melléklet 1, Melléklet 2

---------------------------------------------------------------------------------------


2015. okt. 29-i ülés előterjesztései:
- Tájékoztató a Nagycenki Széchenyi István Ált.Isk. munkájáról

- Nagycenk Selyemfonoda és Bokor Nándor utca felújítása

- Az Önkormányzat épületének részleges felújításának támogatása

- A Nagycenki Szennyvíztisztító telep rekultiválásának vagy hasznosításának ügye

- Az ideiglenes jellegű iparűzési adó mértékének emeléséről

- A köztemetőről és a temetkezésről szóló 202012.(IX.10.) önkormányzati rendelet módosítása

- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat társulási ügye

---------------------------------------------------------------------------------------

2015. szept. 10-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről

- Beszámoló a Nagycenki Aranypatak Óvoda munkájáról

- Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

- Nagycenkért Díj adományozása

- Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme

- Nagycenk Község Önkományzata rendezési tervének módosítása
- Melléklet

- Nagycenk Cukorgyári úti telkek közművesítése

- Nagycenk településen házi segítségnyújtás biztosítása

- Nagycenk Játszótéri átemelő kiváltása gravitációs rendszerré

- Világörökségi Tervtanács létrehozásának kérdése

- Bursa Hungarica 2016. évi ösztöndíjpályázatban való részvétel

---------------------------------------------------------------------------------------

2015. aug. 31-i rendkívüli ülés előterjesztései:
- Önkormányzat épületének részleges felújításának támogatása
- Melléklet 1-8
- Melléklet 9

---------------------------------------------------------------------------------------
2015. júl. 22-i ülés előterjesztései:
- Cukorgyári úti telkek vételárának meghatározása

- Nagycenk Nagyközség településrendezési eszközei módosításának elhatározásáról
- Melléklet 1

---------------------------------------------------------------------------------------
2015. júl. 2-i ülés előterjesztései:
- Az Önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

- HEP felülvizsgálatának szükségessége
- Melléklet

- Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató

- Civilek a Fertő-tájért Egyesület támogatási kérelme
- Melléklet

- Nagycenk Nagyközség településrendezési eszközei módosításának elhatározásáról
- Melléklet 1, Melléklet 2

- „Nagycenkért Díj”- ra érkező javaslatokat véleményező eseti bizottság létrehozása
- Melléklet

- Aranypatak Horgászegyesület támogatási kérelme
- Melléklet 1 , Melléklet 2

---------------------------------------------------------------------------------------
2015. ápr. 23-i ülés előterjesztései:
- A Nagycenkért Alapítvány 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató
- Melléklet

- Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásának átfogó értékelése 2014. évről
- Melléklet

- Tájékoztató a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány 2014. évi munkájáról
- Melléklet

- 2014.évi Belső ellenőrzési jelentés
- Melléklet

---------------------------------------------------------------------------------------
2015. márc. 26-i ülés előterjesztései:
- A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről településünkön
- Melléklet 1 >

- A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2014. évi beszámolója
- Melléklet 1 >

- A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2014. évi beszámolója

- 2015.évi közbeszerzési terv
- Melléklet 1 >

- Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozása

- Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat

- Nagycenk, Széchenyi tér 3. sz. alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlatok elbírálása
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >

- Első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 8/2004.(VII.5) önkormányzati rendelet módosítása
- Melléklet 1 >

- Széchenyi alap 2015 – beérkezett pályázatok

- Fertő - Táj Világörökség Egyesület pályázatának ( Fertőboz, szabadtéri színpad és lelátó építése ) előfinanszírozása
- Melléklet 1 >

- Nagycenk, Gyár utcában közvilágítási hálózat tervezése
- Melléklet 1 >

---------------------------------------------------------------------------------------

2015. febr. 28-i ülés előterjesztései:
- Az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetés II.Módosítása
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >, Melléklet 4 >

- Az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetése (2. forduló)
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >, Melléklet 4 >

- Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendelet megalkotása
- Melléklet 1 >

- Fotovoltatikus rendszerek kialakítása KEOP-2014-4.10.0/N pályázat
- Melléklet 1 >

- Községháza előtti tér elnevezése
- Melléklet 1 >

- Széchenyi emlékhelyek környezetében lévő járdák, parkoló felújítása
- Melléklet 1 >

- „Széchenyi emlékbizottság 2016.”-hoz csatlakozás, Széchenyi év vetélkedőjének megszervezése

- Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 22/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete módosítása

- Vagyonértékelés végzése a víziközmű ( Nagycenk Térségi Vízellátó ) rendszeren
- Melléklet 1 >

- A nagycenki 0186/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >

---------------------------------------------------------------------------------------
2015. febr. 5-i együttes ülés előterjesztései:
- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása
- Melléklet >

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
- Melléklet >

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat (Ügyrend) felülvizsgálata
- Melléklet >

---------------------------------------------------------------------------------------
2015. jan. 29-i ülés előterjesztései:
- A Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019. évi gazdasági programja
- Melléklet 1 >

- A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve
- Melléklet 1 >

- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
- Melléklet 1 >

- Víziközmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának kezdeményezése
- Melléklet 1 >

- Az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetése
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >, Melléklet 4 >

- Nagycenk, önkormányzati ( Cukorgyári úti ) lakótelkek közművesítése
- Melléklet 1 >

- Nagycenk önkormányzati telkek területének ismételt megosztása (Tündérkert kialakításának lehetősége), lakótelkek vételárának meghatározása

- A Nagycenk, Faluközpont felújítás, Soproni u. 1-3. és Vám u. 2 előtti járda burkolatának felújítása, környezetrendezése
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendezési tervének módosítása
- Melléklet 1 >

---------------------------------------------------------------------------------------

2014. dec. 16-i ülés előterjesztései:
- Az önkormányzat és szervei stratégiai ellenőrzési terve és 2015.évi éves belső ellenőrzési terve
- Melléklet 1 >

- Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegálás
- Melléklet 1 >

- Unser Lagerhaus Kft-vel kötendő településrendezési szerződés elfogadása
- Melléklet 1 >

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendezési tervének módosítása
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >

- Közterület elnevezése iránti kérelem

- Nagycenk, Iskola u. 3. sz. alatti épület ( PR Telecom helyiség, önkormányzati bérlakás ) hasznosításáról
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >

---------------------------------------------------------------------------------------

2014. nov. 27-i ülés előterjesztései:
- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Alpító Okiratának módosítása

- A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról, fenntartásáról szóló megállapodás módosítása

- A Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola előtti zebraszakaszon gyalogosok mozgását érzékelő sárga villogó lámpa létesítése

- Díszpolgári cím adományozásáról

- Önkormányzat épületének részleges felújítása

- A Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme tűzoltóautó vásárlására

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás tásrulási megállapodásának módosítása

- Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzat részére történő ingyenes átruházása

---------------------------------------------------------------------------------------
2014. nov. 6-i ülés előterjesztései:
- Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

- Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

- A díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendje lapján Előkészítő Bizottság létrehozása

- Nagycenk, Gyár utcában közvilágítási hálózat tervezése
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >

- A Nagycenk, Kiscenki u. 20. sz. alatti Alkotóház kerítés építése
- Mellékelet 1 >, Mellékelet 2 >, Melléklet 3 >

- Játszótéri átemelő átépítésének tervezése, lakossági beadvány elbírálása
- Mellékelet 1 >, Mellékelet 2 >, Melléklet 3 >

- Idősek Napja megrendezése

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata
- Melléklet 1 >

---------------------------------------------------------------------------------------

2014. okt. 21-i ülés előterjesztései:
- SZMSZ, közös hivatal társulási megállapodásának, valamint gazdasági program felülvizsgálatára felhatalmazás

- Alpolgármester díjazása, költségtérítése

- Polgármester díjazása, költségtérítése

- Beszámoló a 2014. évi helyi önk. képviselők és polgármester választások lebonyolításáról

---------------------------------------------------------------------------------------
2014. szept. 11-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről

- Beszámoló a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról

- Beszámoló az Aranypatak Óvoda munkájáról

- Az Önkormányzat és szervei 2014.évi költségvetés I. félévi teljesítése

- Az Önkormányzat és szervei 2014.évi költségvetés I. módosítása

- „Nagycenk Díszpolgára” cím adományozása 2014

- „Nagycenkért Díj” adományozása

- A kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 3/1993.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása

- Első lakáshoz jutók támogatása

- Játszótéri átemelő építésének tervezése, lakossági beadvány elbírálása

- A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályozási rendjéről

---------------------------------------------------------------------------------------
2014. júl. 30-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés A Nagycenki Aranypatak Óvoda óvodavezetői kinevezése

- Előterjesztés "Nagycenkért Díj"-ra érkező javaslatokat véleményező eseti bizottság létrehozása

- Nagycenk, Kiscenki u. 20. sz. alatti Alkotóház kerítés építése

- Helyi Választási Bizotsági tagok, póttagok választása

---------------------------------------------------------------------------------------
2014. jún. 26-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés A Nagycenk, Iskola u. 3. sz. alatti ingatlan bérletére

- Előterjesztés A Széchenyi tér 3. sz. épület (volt rendőrlakások, KMB iroda) hasznosításáról

- Előterjesztés A Nagycenk, Kiscenki u. 20. sz. alatti Alkotóház kivitelezési munkái

- Előterjesztés Az önkormányzati beruházási helyzetéről tájékoztató

- Előterjesztés Az Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos vagyonkezelői jog szabályozása

- Sürgősségi előterjesztés Fotovoltatikus rendszerek kialakítása KEOP-2014-4.10.0/N pályázat

---------------------------------------------------------------------------------------

2014. máj. 27-i rendkívüli ülés előterjesztései:
- Előterjesztés tájékoztató a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről
- Melléklet

- Előterjesztés Tájékoztató a Nagycenki Sportegyesület 2013.év tevékenységéről

- Előterjesztés Iskolaigazgatói megbízással kapcsolatos véleményezési eljárás

- Előterjesztés Óvodavezetői megbízással kapcsolatos pályázati eljárás ütemezése

- Előterjesztés Hegykő térségében lévő vízellátó rendszerek összevonása
- Melléklet

- Előterjesztés Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása

- Sürgősségi előterjesztés Önkormányzat épületének részleges felújításához hozzájárulás
- Melléklet 1. >, Melléklet 2. >

---------------------------------------------------------------------------------------

2014. ápr. 28-i rendkívüli ülés előterjesztései:
- Előterjesztés Kezességvállalás az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület projektjéhez
- Melléklet 1 >
- Melléklet 2 >
---------------------------------------------------------------------------------------

2014. ápr. 24-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés Tájékoztató a Nagycenk Fejlődéséért Egyesület 2013. évi tevékenységéről
- Melléklet >

- Előterjesztés 2013.évi Belső ellenőrzési jelentés
- Melléklet >

- Előterjesztés FERTŐBOZ, JULIÁNUSZ VÖLGYBEN SZÍNPAD ÉS LELÁTÓ ÉPÍTÉSÉHEZ KEZESSÉGVÁLLALÁSRA

- Előterjesztés Nagycenk, önkormányzati ( Dózsa Gy. körúti ) lakótelkek közművesítése
- Melléklet >

- Előterjesztés Tájékoztató a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány 2013. évi munkájáról

- Előterjesztés A Nagycenkért Alapítvány 2013. évi munkájáról szóló tájékoztató
- Melléklet >

- Előterjesztés A Széchenyi tér 3. sz. épület ( volt rendőrlakások, KMB iroda ) hasznosításáról
- Melléklet (ingatlan értékbecslés) >

- Előterjesztés Nagycenk, Szigetvári és Játszótéri átemelők átépítésének tervezése
- Melléklet >

- Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásának átfogó értékelése 2013. évről
- Melléklet >

- Önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetés módosításáról
- 1>, 2>, 3>, 4>, 5>, 6>

- Zárszámadási rendelet
- 1>, 2>

---------------------------------------------------------------------------------------

2014. márc. 27-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2013. évi beszámolója

- Előterjesztés 2014. évi közbeszerzési terv

- Előterjesztés A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámolója

- Előterjesztés A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről településünkön
- Melléklet >

- Előterjesztés A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosítása

---------------------------------------------------------------------------------------

2014. febr. 27-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés Az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetése (2. forduló)
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >, Melléklet 4 >, Melléklet 5 >

- Előterjesztés Napnyugat Turisztikai Egyesület pályázata – Napnyugati Napok Előfinanszírozás

- Előterjesztés A Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme ingóvagyon cseréjére
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >

- Előterjesztés Alapítvány pályázatának támogatásáról

- Előterjesztés Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése
- Melléklet >

- Előterjesztés Nagycenk, önkormányzati ( Dózsa Gy. körúti ) lakótelkek útépítése
- Melléklet

- Előterjesztés A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak meghatározása

- Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása
- Melléklet >

- Jegyzőkönyv (javított)

- Sürgősségi előterjesztés Soproni u. járdafelújítás és gyalogos átkelőhely tervezése

- Sürgősségi előterjesztés Sopron és Térsége Önk. Társulás társulási megállapodásának módosítására

---------------------------------------------------------------------------------------


2014. jan. 30-i ülés előterjesztései:
- Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >, Melléklet 4 >, Melléklet 5 >, Melléklet 6 >

- Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályozása
- Melléklet >

- Előterjesztés Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesületben való részvételről

- Előterjesztés a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása

- Előterjesztés a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

- Előterjesztés Az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetés I.Módosítása
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >

- Előterjesztés Az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetése (1. forduló)
- Melléklet 1 >, Melléklet 2 >, Melléklet 3 >

- Előterjesztés Nagycenk, önkormányzati  ( Dózsa Gy. körúti ) lakótelkek közművesítése

- Előterjesztés Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesületben való részvétel

---------------------------------------------------------------------------------------


2013. dec. 19-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál könyvtári-közművelődési közalkalmazotti státusz létrehozása

- Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkaterve
- Melléklet

- Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról
- Melléklet

- Előterjesztés az önkormányzat és szervei 2014. évi stratégiai ellenőrzési terve és éves ellenőrzési terve
- Melléklet

- Előterjesztés hulladékgazdálkodással és szennyvízkezeléssel összefüggő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

- Előterjesztés közvilágítási szolgáltatási ajánlatok
- Melléklet 1.
- Melléklet 2.

- Előterjesztés Nagycenk, önkormányzati ( Dózsa Gy. körúti ) lakótelkek közművesítése
- Melléklet

---------------------------------------------------------------------------------------2013. nov. 28-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés a Nagycenki Gyár u. 11./4. számú lakás megvásárlására érkezett vételi ajánlat-ról
- Melléklet 1. > > >

- Előterjesztés az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetés
- Melléklet 1. > > >
- Melléklet 2. > > >

- Előterjesztés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás társulási megállapodásá-nak módosítása
- Melléklet > > >

- Előterjesztés Elektromos távvezeték áthelyezésének kivitelezői szerződése
- Melléklet > > >

- Előterjesztés a Közvilágítás aktív berendezéseinek (lámpatestek) üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötése
- Melléklet > > >

- Előterjesztés Nagycenki ingatlanok használatba adási szerződése
- Melléklet > > >

- Előterjesztés Sopron és térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására
- Melléklet > > >

- Előterjesztés Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására
- Melléklet > > >

- Előterjesztés Víziközmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása

---------------------------------------------------------------------------------------

2013. okt. 30-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés közterületek elnevezése
- Melléklet 1. > > >
- Melléklet 2. > > >
- Melléklet 3. > > >
- Melléklet 4. > > >

- Előterjesztés díszpolgári cím adományozásáról
- Melléklet 1. > > >

- Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról

- Rendezési terv módosítása

---------------------------------------------------------------------------------------

2013. szept. 5-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés Beszámoló az Aranypatak Óvoda munkájáról
- Melléklet > > >

- Előterjesztés Önk. tulajdonban levő közterületek filmforgatási célú használatáról
- Melléklet > > >

- Előterjesztés a Friends of Europe Nagycenk Egyesület pályáztaának támogatására 1.
- Előterjesztés a Friends of Europe Nagycenk Egyesület pályáztaának támogatására 2.

- Előterjesztés Nagycenki vízműtelepen fúrt, 3. számú kút kivitelezési munkái

- Előterjesztés Gyár u. útburkolata kezdeti szakaszának felújítása

- Előterjesztés a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
- Melléklet > > >

- Előterjesztés Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről

- Előterjesztés A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének és társulási megállapodásának felülvizsgálatára javaslat
- Melléklet > > >

- Előterjesztés A Közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötésére
- Melléklet > > >

- Előterjesztés A Nagycenki Sportegyesület sportlétesítmény pályázati támogatásának előfinanszírozása
- Melléklet > > >

- Előterjesztés Beszámoló a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról
- Melléklet1 > > >
- Melléklet2 > > >

- Előterjesztés A Széchenyi tér 3. sz. épület ( volt rendőrlakások, KmB iroda ) hasznosításáról
- Melléklet > > >

- Előterjesztés Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének SZERVEZETI  ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

- Anyakönyvi rendelet tervezet

---------------------------------------------------------------------------------------


2013. júl. 11-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés a Nagycenki Ált. Isk. 4. osztályos tantermének felújítása

- Előterjesztés Nagycenki faluközpont újjászületése

- Előterjesztés Rendezési terv módosítására beadott javaslatok és tervezői ajánlat megvitatása

---------------------------------------------------------------------------------------
2013. jún. 25-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés a nagycenki 0111/1hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
- Melléklet > > >

- Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. év II. félévi munkaterve
- Melléklet > > >

- Előterjesztés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Lövő társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása
- Melléklet > > >

- Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
- Melléklet 1. > > >
- Melléklet 2. > > >

- Előterjesztés Sopron és Térsége önkormányzati társulás társulási megállapodásának jóváhagyása
- Melléklet > > >

- Előterjesztés A Nagycenki Aranypatak Óvoda alapító okiratának módosítása
- Melléklet 1. > > >
- Melléklet 2. > > >
- Melléklet 3. > > >

---------------------------------------------------------------------------------------
2013. máj. 30-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi tevékenységéről
- 2012. évi beszámoló Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó egyesületének munkájáról
Melléklet > > >

- Előterjesztés az Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

- Előterjesztés a Nagycenki Gyár u. 11./2. és 3. számú lakás megvásárlására érkezett vételi ajánlatról

- Előterjesztés közterület elnevezéséről

- Előterjesztés beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2012. évi munkájáról

- Előterjesztés a Sopron Környéki Községek Központi Orvosi Ügyeleti Társulási megállapodásának módosításához

- Nagycenk Nagyközség Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásának átfogó értékelése 2012. évről

---------------------------------------------------------------------------------------

2013. ápr. 25-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés Brummer Gáborné ingatlanvásárlási kérelme >
- Melléklet

- Előterjesztés Nagycenk Nagyk. Önk. és szervei 2014.évi költségvetési konc. >

- Előterjesztés Önk. és szervei 2012. évi költségvetés III. módosítása >
- Mellékletek: 1>, 2>, 3>, 4>, 5>

- Eléterjesztés Önk. és szervei 2012. évi kötségvetés végrehajtása >
- Mellékletek: 1>, 2>, 3>, 4>, 5>

- Sportpálya fejlesztési koncepció benyújtása >
- Sportkoncepció >

- Előterjesztés Nagycenkért Alapítvány tájékoztatójához >
- Mellékletek: 1>, 2>, 3>, 4>, 5>

- Előterjesztés A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása jövőbeni működése >
- Vízközmű vagyon átszállása

- Előterjesztés Tájékoztató a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány 2012. évi munkájáról
- Tájékoztató

- Előterjesztés Tájékoztató a Nagycenk Fejlődéséért Egyesület 2012. évi tevékenységéről
- Tájékoztató

---------------------------------------------------------------------------------------

2013. márc. 27-i ülés előterjesztései:
- Előterjesztés Belső ellenőrzés >
- Melléklet

- Előterjesztés a „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2012. évi beszámolója >
- Melléklet

- Előterjesztés Dózsa krt. telkek közművesítésének ( áram  ) elindítása >

- Előterjesztés 2013. évi közbeszerzési terv >

- Előterjesztés A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2012. évi beszámolója >
- Melléklet

- Előterjesztés Rendezési terv módosítása >

-
Előterjesztés A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről településünkön >

- Előterjesztés Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terve >

---------------------------------------------------------------------------------------
2013. febr. 21-i ülés előterjesztései:

- Előterjesztés az Önk. és szervei 2012. évi költségvetésről szóló Önk. rendelet módosításáról >
- Előterjesztés az Önk. és szervei 2012. évi költségvetés II. módosítása >
- Melléklet 1.
- Melléklet 2.
- Melléklet 3.
- Melléklet 4.

- Előterjesztés az Önk. és szervei 2013. évi költségvetése >
- Melléklet 1.
- Melléklet 2.
- Melléklet 3.
- Melléklet 4.

- Előterjesztés határozat visszavonásáról >
- Kivonat

- Előterjesztés Háziorvosi (fogorvosi) szerződés felülvizsgálatára >
- Fogorvosi szerződés

- Előterjesztés Intézményi térítési díjak meghatározására >

- Előterjesztés teljesítményértékelést megalapozó célkitűzések meg határozása >

- Közös Hivatal költségvetés melléklet (kiadás) >
- Közös Hivatalköltségvetés melléklet (bevétel) >

- Nagycenk turisztikai koncepció > > >

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013. febr. 9-i rendkívüli ülés előterjesztése:
- Előterjesztés (sürgősségi) KEOP-2012-5.5.0/A  Pályázat benyújtására

2013. febr. 9-i ülés előterjesztései:

- Előterjesztés A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013. január 26-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztései:
- Előterjesztés Háziorvosi szerződés felülvizsgálatára >
Melléklet:
- Háziorvosi szerződés

- Előerjesztés könyvtári-közművelődési közalkalmazotti státusz létrehozására >

- Előterjesztés Nagycenk Nagyközség Önkormányzata kulturális koncepciója >
Melléklet:
- Kulturális koncepció tervezet

- Előterjesztés Nagycenki Közös Önk. Hivatal SZMSZ-e >
Mellékletek:
- Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
- Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata
- Melléklet 2
- 2. számú függelék

- Előterjesztés Az Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetése >
Mellékletek:
- Melléklet 1.
- Melléklet 2.
- Melléklet 3.

- Előterjesztés A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése >
Mellékletek:
- Működési bevételek
- Kiadások

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012. december 20-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztései:
- Előterjesztés a nagycenki 0111/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról >
Mellékletek:
- Kérelem
- Tulajdoni lap
- Tervlap
- Térképmásolat
- Megállapodás
- Földhiv. hat.

- Előterjesztés A tiltott, közösségellenes magatartásokra vonatkozó szabályozást
tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítása

Mellékletek:
- 20/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
- 25/2012. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
- EHL 20/2012
- EHL 25/2012

- Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkaterve >

- Előterjesztés a Nagycenki Aranypatak Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezése >

- Sürg. Előterjesztés csatlakozás a Napnyugat Turisztikai Egyesülethez >

- Sürg. Előterjesztés Az Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos döntések
Mellékletek:
- Melléklet 1
- Melléklet 2
- Melléklet 3
- Melléklet 4
- Melléklet 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012. november 29-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztései:

- Előterjeszés 2013. évi kltv. koncep. > > >

- Előterjesztés Önk. és szervei 2012. évi I-III. n.év költségvetés teljesítéséről > > >
Mellékletek:
- Óvoda kltv.
- Iskola kltv.
- PH kltv.
- ÖK kltv.

- Előterjesztés nagycenki 550/5 hrsz-ú ingatlanra vonatk. vételi ajánlatokról > > >
Mellékletek:
- Helyszínrajz
- Tulajdoni lap
- Vételi ajánlatok

- Előterjesztés nagycenki 602/4 hrsz-ú ingatlan Önkorményzati tulajdonba kerülésére kötendő csereszerződésről > > >

- Előterjesztés Szent Család szoborcsoport felújítására > > >
Melléklet:
- Kölcsönszerződés

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012. november 22-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztései:

- Előterjesztés közös hivatal alapításához > > >

- Előterjesztés adórendeleltekről > > >
Mellékletek:
- Idegenforgalmi adó hatályon helyezéséről > > >
- Telekadó módosításáról > > >
- Magánszemélyek kommunális adójáról > > >
- Építményadó módosításáról 1. > > >
- Építményadó módosításáról 2. > > >

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012. november 12-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztései:
-
Nagycenki Sportegyesület sportlétesítmény fejlesztési pályázatának támogatása

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012. október 31-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztései:


- Avar égetés előzetes hatásvizsgálat > > >
- Avar égetés előterjesztés > > >
- Avar égetés rendelet tervezet > > >
- Avar égetés rendelet indoklás > > >

- Kistérségi Társulás jövője (tájékoztató) > > >
- A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása jövőbeni műk. (Előterj.) > > >

- Előterjesztés 2013. évi belső ellenőrzésről > > >
- Belső ellenőrzés 1. melléklet > > >
- Belső ellenőrzés 2. melléklet > > >

- Községháza központi fűtésének részleges javítása (Előterjesztés) > > >
- Fűtéskorszerüsítés 1. melléklet > > >
- Fűtéskorszerüsítés 2. melléklet (Vállalkozási szerződés) > > >

- Előterjesztés Önkormányzati lakások elidegenítésére > > >

- Helyi adók felülvizsgálata (Előterjesztés) > > >

- Előterjesztés Képv.-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről > > >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás


© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2023
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok